Mô đun giao tiếp RS232 cách ly ISO232

Tín hiệu RS232 +/-15V ; Tốc độ tối đa: 200kbps
Cách ly nguồn.
Cách ly tín hiệu bằng ghép quang optocoupler

Click to add this item to cart.

Product Description

Mức logic hoạt động: 3.3-5V
Nguồn cấp: 5V
Tín hiệu RS232 +/-15V
Cách ly nguồn.
Cách ly tín hiệu bằng ghép quang optocoupler
Tốc độ tối đa: 200kbps
Chuẩn công nghiệp, chống nhiễu, chống sét xung, chống quá áp, ngược áp

<< return to products