Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt các thiết bị USB to COM sửa dụng chip PL2303

Các thiết bị sử dụng chip PL2303 rất hay bị lỗi khi sử dụng các bản driver mới. Khi cài driver từ trang của profilic