Hướng dẫn, Tài liệu

Chính sách bảo mật và riêng tư phần mềm Hải đồ điện tử (Electronic chart software privacy and security policy, English version in the end).

Chính sách quyền riêng tư này công bố cách thức mà Công ty TNHH Tự động hoá Maychi (Sau đây gọi tắt là Maychi hoặc