AGV-RFID

Mạch đọc thẻ RFID công nghiệp.

Cự ly nhận diện thẻ 20cm

Loại thẻ: RF125kHz/134Khz

Nguồn cấp: 9-36V

Giao tiếp: RS485

Click to add this item to cart.

Product Description

<< return to products