Sản phẩm

All Products

Giá:
-
Phần mềm hải đồ điện tử
Phần mềm hải đồ điện tử

Chức năng: - Hiển thị bản đồ/ hải đồ điện tử. - Hiển thị các dữ liệu gió, thời tiết (online). - Hiển thị hải đồ độ sâu, mật độ phương tiện qua AIS, vị trí phao dẫn luồng. - Định vị và dẫn đường, hỗ trợ lưu toạ độ và hành trình. - Hiển thị hướn [...]

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu quan trắc RA-GATE
Phần mềm chuyển đổi dữ liệu quan trắc RA-GATE

Phần mềm Ra-Gate được thiết kế cho các máy tính trạm nối mạng Internet, có chức năng tự động kết nối và đọc các dữ liệu quan trắc cảm biến của hệ thống quan trắc phóng xạ CNIM, xử lý file dữ liệu và truyền dữ liệu đã xử lý qua cổng truyền thôn [...]