Chính sách bảo mật và riêng tư phần mềm Hải đồ điện tử.

Chính sách quyền riêng tư này công bố cách thức mà Công ty TNHH Tự động hoá Maychi (Sau đây gọi tắt là Maychi hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua phần mềm Hải đồ điện tử được phát hành tại Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SeaMap.myapplication&hl=en)

Công ty TNHH Tự động hoá Maychi là đơn vị sở hữu, phát triển và chịu trách nhiệm phát hành phần mềm “Hải đồ điện tử” trên Cửa hàng ứng dụng Google Play. Maychi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách quyền riêng tư” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Maychi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bằng việc sử dụng phần mềm Hải đồ điện tử, đồng nghĩa là Quý khách đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này, cũng như những chỉnh sửa, thay đổi đi kèm. Chúng tôi đề nghị Quý khách nên xem trước nội dung “Chính sách quyền riêng tư” dưới đây trước khi truy cập các nội dung khác trên phần mềm Hải đồ điện tử.

  1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký người dùng trên phần mềm Hải đồ điện tử. Các thông tin thu thập bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ email/ số điện thoại.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ tự động thu nhận và lưu trữ các thông tin thuộc tính phần mềm và phần cứng, các cảm biến của thiết bị để phục vụ quá trình hoạt động của phần mềm.

  1. S dng thông tin

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:

  • Đáp ứng riêng theo lịch trình hoạt động của bạn để tối ưu việc tổ chức dữ liệu bản đồ.
  • Cải thiện hoạt động của phần mềm trong các bản cập nhật tương lai.
  • Đồng bộ và chia sẻ giữa các thiết bị của cùng một người dùng
  1. Chính sách thương mđin t

Chúng tôi là người sở hữu duy nhất các thông tin được thu thập trên phần mềm Hải đồ điện tử. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ 3 nào nếu không có sự đồng ý từ người dùng.

  1. Thông cáo bên th 3

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành phần mềm của chúng tôi khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẽ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ hoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.

  1. Bo mt thông tin

Chúng tôi ứng dụng nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng. Chỉ những nhân viên ở những vị trí riêng (ví dụ như thanh toán hoặc dịch vụ) mới được quyền truy cập các thông tin cá nhân. Máy tính/các máy chủ dùng để lưu trữ các thông tin cá nhân đều được đặt ở môi trường bảo mật.

6. Đồng ý

Bằng cách sử dụng phần mềm Hải đồ điện tử của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.