Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt các thiết bị USB to COM sửa dụng chip PL2303

Các thiết bị sử dụng chip PL2303 rất hay bị lỗi khi sử dụng các bản driver mới. Khi cài driver từ trang của profilic thiết bị vẫn nhận tuy nhiên báo một trong các lỗi sau:

– PL2303hxa phased out since 2012…

– Lỗi chấm than

– Device cannot Start Code (10)

Nguyên nhân là các bản driver mới không hỗ trợ các chip cũ. Trong trường hợp này bạn cần uninstall tất cả các driver hiện có và sử dụng file cài đặt driver phiên bản cũ để cài đặt (link tải ở dưới đây).

Download driver PL2303 phiên bản cũ:

Link tải Driver: https://maychi.com.vn/PUBLIC_DATA/PL2303.zip