Uncategorized

Mạch vi điều khiển Teensy 4.0

Mạch vi điều khiển tốc độ cao, lập trình bằng arduino IDE.

Xuất xứ: PJRC – Hoa Kỳ Chip: ARM Cortex-M7 at 600 MHz, có thể overclock đến 1Ghz(yêu cầu tản nhiệt) RAM: 1024K RAM (512K is tightly coupled)

Bộ nhớ chương trình: 2048K Flash (64K reserved for recovery & EEPROM emulation)

Tốc độ USB: 480 MBit/sec, Serial 2MBit/sec

Hỗ trợ kỹ thuật: Maychi Automation – 0886899021