Uncategorized

Mạch vi điều khiển Teensy 4.0

Mạch vi điều khiển tốc độ cao, lập trình bằng arduino IDE. Xuất xứ: PJRC – Hoa Kỳ Chip: ARM Cortex-M7 at 600 MHz, có